DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu
Detalji

Dokumentacija

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Detalji

Dokumentacija

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća 2017. godinu
Detalji

Dokumentacija

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA
Detalji