DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Zahtjev za oslobođenje plaćanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik
Detalji

Dokumentacija

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Detalji

Dokumentacija

Izmjene i dopune Proračuna Općine Klenovnik za 2018. godinu
Detalji

Dokumentacija

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Klenovnik
Detalji