DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Klenovnik
Detalji

Dokumentacija

Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Detalji

Dokumentacija

Financijski izvještaj za Općinu Klenovnik
Detalji

Dokumentacija

Plan nabave Općine Klenovnik za 2019. godinu
Detalji

Pratite proračun i otvorena savjetovanja s javnošću Općine Klenovnik putem internet aplikacije proracun.hr na sljedećim poveznicama


Dokumenti