DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Izmjene i dopune Proračuna Općine Klenovnik za 2018. godinu
Detalji

Dokumentacija

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Klenovnik
Detalji

Dokumentacija

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
Detalji

Dokumentacija

Pravilnici Općine Klenovnik
Detalji