DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Plan nabave za 2021. godinu
Detalji

Dokumentacija

HUMANITARNA AKCIJA "ZA PETRINJU I SISAK"
Detalji

Dokumentacija

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća Općine Klenovnik u 2020. godine
Detalji

Dokumentacija

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Klenovnik
Detalji

Pratite proračun i otvorena savjetovanja s javnošću Općine Klenovnik putem internet aplikacije proracun.hr na sljedećim poveznicamaREGISTAR IMOVINE OPĆINE KLENOVNIK

Dokumenti