DOKUMENTI

Općinski dokumenti i informacije


Dokumentacija

Financijski izvještaj za Općinu Klenovnik
Detalji

Dokumentacija

Plan nabave Općine Klenovnik za 2019. godinu
Detalji

Dokumentacija

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu
Detalji

Dokumentacija

PRORAČUN I IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Detalji