Članovi općinskog vijeća

Predsjednica općinskog vijeća je: Sanja Kolenko, mail: kolenko.sanja@gmail.com, br.mob. 098/976-1988

 

Članovi novog vijeća općine Klenovnik su

1. Sanja Kolenko (HNS)

2. Zoran Bencek (HNS)

3. Sanja Kukec (HNS)

4. Mladen Belšćak (HNS)

5. Petra Lukavski (HNS)

6. Dario Žmegač - Bunić (HSS)

7. Patrick Premužić (HSS)

8. Martin Pintarić (HDZ)

9. Ljubomir Kolačko (HDZ)

Radna tijela vijeća

Za Mandatnu Komisiju izabrani su 

  1. za predsjednika Mladen Belšćak (HNS)
  2. za članove Petra Lukavski (HNS)
  3. za člana Zoran Bencek (HNS)

 

Komisija za izbore i imenovanje su 

  1. za predsjednika Sanja Kukec (HNS)
  2. za člana Petra Lukavski (HNS)
  3. za člana Zoran Bencek (HNS)

 

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

  1. Sanja Kolenko, za predsjednicu (HNS)
  2. Sanja Kukec, za člana (HNS)
  3. Mladen Belščak, za člana (HNS)