Članovi općinskog vijeća

Predsjednica: Sanda Golub (HSS)
098 934 4417
sanda1987@gmail.com

Članovi

Izidor Gladović (HDZ)
Robert Rešetar (HDZ)
Kralj Josip (HDZ)
Mladen Križanec (SDP)
Mirjana Cerovčec (SDP)
Sanja Kukec (HNS)
Kristina Kišiček (HNS)
Zoran Bencek (HNS)
Sanda Golub (HSS)
Igor Cerovčec (HSS)
Andrija Golub (NS - Reformisti)