4 svibanj 2016

Prijava štete od elementarne nepogode mraza

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode
mraza na usjevima i višegodišnjim nasadima na području Općine Klenovnik, odnosno na

području katastarske Općine Klenovnik.

 Prijave se podnose od četvrtka 05. svibnja do utorka 10. svibnja 2016. godine

u vremenu od 7,30 do 14,30 sati. Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena 

prijave se neće zaprimati !

Potrebni dokumenti:

Obrazac za prijavu štete EN – P

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Posjedovni list od 2016. godine (u prostorijama Općine Klenovnik može se podići Zahtjev za izdavanje posjedovnog lista - zbog plaćanja manje pristojbe, ili samostalno preuzeti posjedovni list putem interneta)

Presliku ugovora o zakupu ili najmu ukoliko se zemljište koristi po toj osnovi 

Presliku osobne iskaznice 

IBAN žiro – računa 

Dodatne informacije vezane uz prijavu štete od elementarne nepogode mraza moguće je dobiti na telefon 042 763 301.

Potrebne obrasce za prijavu i tablicu te primjerak popunjenog obrasca nalaze se u privitku.

NAZIV DATUM