22 listopad 2021

Javni natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022.Na temelju članka 4. Odluke o stipendijama Općine Klenovnik (˝Službeni vjesnik Varaždinske županije˝ broj 82/21), članka 44. Statuta Općine Klenovnik (˝Službeni vjesnik Varaždinske županije˝ broj 22/21), načelnik Općine Klenovnik raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Klenovnik  za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Sve uvjete, kriterije za dodjelu stipendija i potrebnu dokumentaciju možete pročitati u tekstu natječaja.

Prijave  kandidata dostavljaju se osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
                                        OPĆINA KLENOVNIK
                   ˝PRIJAVA  NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA˝
                                         KLENOVNIK 8
                                      42244 KLENOVNIK
do 08. studenog 2021. (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte do 08. studenog 2021. godine).

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 14,30 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klenovnik.

Obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija, obrazac Izjave o članovima zajedničkog kućanstva i obrazac Izjave da učenik/student nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije, može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Klenovnik, www.klenovnik.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klenovnik.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom Liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Klenovnik.NAZIV DATUM
Natječaj za stipendije (2).pdf 22.10.2021.
Prijava na natječaj-za stipendije.docx 22.10.2021.
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva-prilog 1..docx 22.10.2021.
Izjava da student nema drugu stipendiju-Prilog 2..docx 22.10.2021.