10 veljača 2022

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK U 2022. GODINI

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 44. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 1/20), načelnik Općine Klenovnik objavljuje


JAVNI  NATJEČAJ


za financiranje programa i projekata


udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području


Općine Klenovnik u 2022. godini

NAZIV DATUM
Upute za prijavitelje, 2022..docx 10.2.2022.
Obrazac_izjave_o_nespostojanju_dvostrukog_financiranja,2022..docx 10.2.2022.
Obrazac proračuna za udruge.xlsx 10.2.2022.
Obrazac pror_pot za udruge, 2022..xls 10.2.2022.
Obrazac opisa programa-projekta (1)_1.doc 10.2.2022.
Obrazac opisa programa-projekta (1).doc 10.2.2022.
Obrazac -Financijskog izvjestaja projekta, 2022..xls 10.2.2022.
Natječaj za udruge.pdf 10.2.2022.
Izjava o partnerstvu za udruge-2022..doc 10.2.2022.