16 prosinac 2021
Objavio Admin

POZIV I MATERIJALI ZA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK
NAZIV DATUM
Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.pdf 16.12.2021
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka.pdf 16.12.2021
Odluka o mjerilima sufinacniranja smještaja djece s područja Općine Klenovnik u dječje vrtiće za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Odluka o visini ekonomske boravka djece u Dječjem vrtiću Latica Klenovjnik za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Plan razvojnih programa Općine Klenovnik za razdoblje od 2022. do 2024. godine.pdf 16.12.2021
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.pdf 16.12.2021
Poziv za 5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Klenovnik.pdf 16.12.2021
Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i obrazovanju Općine Klenovnik za 2021. godinu.pdf 16.12.2021
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klenovnik za 2021. godinu.pdf 16.12.2021
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2021. godinu.pdf 16.12.2021
Izmjene Proračuna Općine Klenovnik za 2021. godinu.pdf 16.12.2021
Program raspodjele sredstava socijalne skrbi za Općinu Klenovnik u 2022. godini.pdf 16.12.2021
Program javnih potreba u drušrtvemnim djelatnostima, sportu, obrazovanju, vatrogastvu i sigurnosti za Općinu Klenovnik u 2022. godini.pdf 16.12.2021
Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klenovnik za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2022. godinu.pdf 16.12.2021
Izmjena Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Latica Klenovnik.pdf 16.12.2021
Financijski plan Dječjeg vrtića Latica Klenovnik za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf 16.12.2021
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Latica Klenovnik za pedagošku godinu 2021 2022.pdf 16.12.2021
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Latica Klenovnik za pedagošku godinu 2020 2021.pdf 16.12.2021
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Klenovnik za 2022. godinus trogodišnjim financijskim učincima.pdf 16.12.2021
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Klenovnik za 2021. godinu.pdf 16.12.2021
Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica.pdf 16.12.2021
Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik.pdf 16.12.2021