23 siječanj 2019
Objavio Admin

PRORAČUN OPĆINE KLENOVNIK ZA 2019. GODINU

Proračun Općine Klenovnik za 2019. g

Proračun Općine Klenovnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2019.-2021. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik za 2019. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Klenovnik u 2019. godiniNAZIV DATUM
svvz10218.pdf 23.01.2019