20 veljača 2018
Objavio Admin

Registar odluka 2018. godine

Klikom na poveznicu možete pregledati odluke iz 2018. godine

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik   (svvz818)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  (svvz818)
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima  (svvz818)
 • Odluka o izmjenama Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Klenovnik   (svvz818)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2017. godinu (svvz3118)
 • Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Klenovnik za 2017. godinu (svvz3118)
 • Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (svvz3118)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim  životinjama (svvz3118)
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Klenovnik (svvz3118)
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Klenovnik (svvz5218)
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA" (svvz6418)
 • Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (svvz6418)
 • Odluka o javnim priznanjima Općine Klenovnik (svvz64/18)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Klenovnik (svvz64/18)
 • Odluka o raspodjeli sredstava  za redovito financiranje političkih stranaka za 2019. godinu (svvz102/18)
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija mjesnog groblja Klenovnik"(svvz102/18)
 • Odluka o stavljanju Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Klenovnik (svvz102/18)
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (svvz102/18)
 • Odluka o mjerilima sufinanciranja smještaja djece s područja Općine Klenovnik u dječje vrtiće za 2019. godine (svvz102/18)NAZIV DATUM
svvz10218.pdf 23.01.2019
svvz6418.pdf 01.10.2018
svvz5218.pdf 06.08.2018
svvz3118.pdf 25.05.2018
svvz818.pdf 20.02.2018