18 lipanj 2021
Objavio Admin

POZIV I MATERIJALI ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLENOVNIK
NAZIV DATUM
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora - vrtić.pdf 18.06.2021
Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća.pdf 18.06.2021
Izvješće - Program socijalne skrbi.pdf 18.06.2021
Izvršenje - program društvene dje.i obr.pdf 18.06.2021
Izvješće - Program održavanja kom.pdf 18.06.2021
Izvješće o Programu građenja obj.iure.kom.pdf 18.06.2021
Odluka o Izvršenju proračuna i obrazloženje sve zajedno.pdf 18.06.2021
Zapisnik 1. sjednica Općinskog vijeća - konstituirajuća.pdf 18.06.2021
Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća.pdf 18.06.2021