29 lipanj 2020
Objavio Admin

Registar odluka 2020. godine

Klikom na poveznicu možete pogledati Odluke iz 2020. godine

 • Odluka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite - uređivanje međusobnih odnosa u izdavanju propusnica za ulazak i izlazak s mjesta prebivališta i stalnog boravka kao mjera za sprečavanje širenja koronavirusne bolesti COVID-19, na području gradova Ivanec i Lepoglava te općina Klenovnik, Maruševec i Donja Voća (SVVZ 20/20)
 • Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvane virusom COVID -19 (SVVZ 21/20)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj nakandi (SVVZ 21/20)
 • Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima (SVVZ 21/20)
 • Odluka o dopuni Odluke o mjerilima sufinanciranja smještaja djece s područja Općine Klenovnik u dječje vrtiće za 2020. godinu (SVVZ 21/20)
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klenovnik (SVVZ 21/20)
 • Odluka o namjeni poslovnog prostora, vrijdnost boda i početnoj zakupnini (SVVZ 28/20)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (SVVZ 33/20)
 • Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Klenovnik (SVVZ 41/20)
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje otpada (SVVZ 41/20)
 • Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Grofa Janka Draškovića Klenovnik za školsku godinu 2020/2021. (SVVZ 41/20)
 • Odluka o izmjenama Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Klenovnik (SVVZ 41/20)
 • Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (SVVZ 53/20)
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Klenovnik (SVVZ 53/20)
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik (SVVZ 54/20)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova trgovačkog društva DIMAX d.o.o. (SVVZ 69/20)
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (SVVZ 69/20)
 • Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SVVZ 105/20)
 • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2021. godina (SVVZ 105/20)
 • Odluka o mjerilima sufinanciranja smještaja djece s područja Općine Klenovnik u dječje vrtiće za 2021. godinu (SVVZ 105/20)NAZIV DATUM
svvz6920.pdf 22.01.2021
svvz10520.pdf 22.01.2021
svvz5420.pdf 22.01.2021
svvz5320.pdf 22.01.2021
svvz120.pdf 29.06.2020
svvz4120.pdf 29.06.2020
svvz3320.pdf 29.06.2020
svvz2820.pdf 29.06.2020
svvz2120.pdf 29.06.2020
svvz2020.pdf 29.06.2020
svvz620.pdf 29.06.2020