21 veljača 2018
Objavio Admin

Registar odluka 2015. godine

Klikom na poveznicu možete pogledati odluke iz 2015. godine

 • Odluka o izradi Strategija razvoja Općine Klenovnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine   (svvz515)
 • Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Klenovnik   (svvz515)
 • Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanje Općine Klenovnik  (svvz515)
 • Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Klenovnik   (svvz515)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva  (svvz2215)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statut i poslovnik  (svvz2215)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i proračun  (svvz2215)
 • Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje  dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik   (svvz2215)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Klenovnik   (svvz3515)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama u Općini Klenovnik   (svvz5615)
 • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranja iz Proračuna Općine Klenovnik vijećnika izabranog s liste grupe birača Općinskog vijeća općine Klenovnik u 2015. godini  (svvz5615)
 • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Klenovnik   (svvz5615)

NAZIV DATUM
svvz5615.pdf 21.02.2018
svvz3515.pdf 21.02.2018
svvz2215.pdf 21.02.2018
svvz515.pdf 21.02.2018