10 lipanj 2019
Objavio Admin

Registar odluka 2019. godine

Klikom na poveznicu možete pregledati odluke iz 2019. g

Klikom na poveznicu možete pregledati odluke iz 2019. godine

  • Odluka o komunalnoj naknadi (SVVZ 7/19)
  • Odluka o komunalnom doprinosu (SVVZ 7/19)
  • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu (SVVZ 7/19)
  • Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SVVZ 7/19)
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 36/19)
  • Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Klenovnik (SVVZ 36/19)
  • Odluka o prihvaćanju Plana djelovanja Općine Klenovnik na području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (SVVZ 36/19)
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (SVVZ 36/19)NAZIV DATUM
svvz3619.pdf 10.06.2019
svvz719.pdf 10.06.2019