10 lipanj 2019
Objavio Admin

Registar odluka 2019. godine

Klikom na poveznicu možete pregledati odluke iz 2019. g

Klikom na poveznicu možete pregledati odluke iz 2019. godine

 • Odluka o komunalnoj naknadi (SVVZ 7/19)
 • Odluka o komunalnom doprinosu (SVVZ 7/19)
 • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu (SVVZ 7/19)
 • Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SVVZ 7/19)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Latica" Klenovnik (SVVZ 36/19)
 • Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Klenovnik (SVVZ 36/19)
 • Odluka o prihvaćanju Plana djelovanja Općine Klenovnik na području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (SVVZ 36/19)
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (SVVZ 36/19)
 • Odluka o koeficjentima za obračun plača službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klenovnik (SVVZ 57/19)
 • Odluka o sufinanciranju iznosa cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SVVZ 57/19)
 • Odluka o komunalnom redu na području Općine Klenovnik (SVVZ 57/19)
 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (SVVZ 57/19)
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Klenovnik za razdoblje od 2019 do 2026. godine (SVVZ 57/19)
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Klenovnik za 2019 (SVVZ 57/19)
 • Odluka o socijalnoj skrbi Općine Klenovnik (SVVZ 77/19)
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Klenovnik (SVVZ 77/19)
 • Odluka o upravljanju grobljem te načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja grobljem (SVVZ 77/19)NAZIV DATUM
svvz5719.pdf 16.12.2019
svvz7719.pdf 16.12.2019
svvz3619.pdf 10.06.2019
svvz719.pdf 10.06.2019