24 travanj 2017
Objavio Admin

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA

Novi zakon o lokalnim porezima

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA

Razlozi donošenja akta: Novi Zakon o lokalnim porezima (''Narodne novine'' br. 115/16 )

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o općinskim porezima te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 25. svibnja 2017. godine do 12.00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Klenovnik: www.klenovnik.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o općinskim porezima ili na email: redarstvoklenovnik@gmail.com

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Klenovnik www.klenovnik.hr.NAZIV DATUM
Javni poziv.pdf 04.05.2017
Obrazac.pdf 04.05.2017
Odluka o općinskim porezima.pdf 04.05.2017