19 listopad 2014
Objavio Admin

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

Natječaj je otvoreno od 27 .04.2014. godine

Natječaj pod nazivom „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” otvoren je do 27. listopada 2014. godine. Detaljnije informacije o natječaju, uvjetima za prijavu i dokumentaciji potrebnoj za prijavu na natječaj možete pročitati na internetskoj stranici strukturnih i investicijskih fondova:   

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/94

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a najveći 300.000,00 kn. Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95 % prihvatljivih troškova. Razlika od 5 % između ukupno prihvatljivih troškova projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava mora se osigurati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili iz sredstava koja nisu dio proračuna Europske unije.

U slučaju kada su prijavitelji proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne/regionalne samouprave, projekti se mogu financirati u iznosu od 100 %.
NAZIV DATUM