1 prosinac 2017
Objavio Admin

Registar odluka 2017. godine

Klikom na poveznicu možete pregledavati odluke iz 2017. godine.

  • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Klenovnik za 2016. godinu  (svvz3717)
  • Odluka o općinskim porezima  (svvz3717)  
  • Odluka o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza  (svvz5217)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Općine Klenovnik   (svvz5217)
  • Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Klenovnik   (svvz6917)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klenovnik  (svvz6917)
  • Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klenovnik za 2018. godinu  (svvz7217)
  • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2018. godinu   (svvz7217)NAZIV DATUM
svvz7217.pdf 20.02.2018
svvz6917.pdf 20.02.2018
svvz5217.pdf 20.02.2018
svvz3717.pdf 20.02.2018