Administrativno – računovodstveni referent

Marijana Fotez
ekonomski tehničar

Financijsko – računovodstveni referent

Ankica Oreški
ekonomski tehničar

Komunalni redar

Anita Canjuga
ekonomski tehničar

Komunalni radnik – grobar

Martin Bunić
NSS

Upravna tijela i akti

VIŠE
wordpress themes