OPĆINSKI NAČELNIK


Mladen Blaško

042/ 763 301
098/ 654 629
mladenblasko@gmail.com


ZAMJENIK NAČELNIKA


Sanja Kolenko

042/ 763 301
098/ 976 1988
kolenko.sanja@gmail.com