Članovi općinskog vijeća

Predsjednica: Sanda Golub (HSS) 
098 934 4417 
sanda1987@gmail.com

Članovi

Ivan Galić (HDZ) 
Robert Rešetar (HDZ)
Kralj Josip (HDZ)
Mladen Križanec (SDP)
Mirjana Cerovčec (SDP)
Sanja Kukec (HNS)
Kristina Kišiček (HNS)
Zoran Bencek (HNS)
Sanda Golub (HSS)
Igor Cerovčec (HSS)
Andrija Golub (NS - Reformisti)

Radna tijela vijeća

1.  MANDATNO  POVJERENSTVO


1. Sanda Golub - predsjednik

2. Igor Cerovčec - član

3. Robert Rešetar - član


2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


1. Igor Cerovčec - predsjednik

2. Sanja Kukec- član

3. Kristina Kišiček - član


3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


1. Zoran Bencek- predsjednik

2. Igor Cerovčec - član

3. Andrija Golub - član


4. ODBOR ZA FINANCIJE I OBRAČUN


1. Sanda Golub - predsjednica

2. Mladen Križanec - član

3. Sanja Kukec - član


5. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA


1. Mladen Blaško - predsjednik

2. Sanja Kolenko - član

3. Sanda Golub - član