Izjava o pristupačnosti

            Općina Klenovnik nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Klenovnik koje se nalazi na adresi http://klenovnik.hr/

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Općine Klenovnik http://klenovnik.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

            Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.
  • Određeni dijelovi stranice nisu poravnati lijevo, te je potrebno sav tekst poravnati lijevo.
  • Dio poveznica na stranici nije podcrtan, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.

Općina Klenovnik radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 15. siječnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Klenovnik.

            Izjava je zadnji put preispitana 15. siječnja 2021.. Općina Klenovnik redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Klenovnik.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Klenovnik korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Klenovnik 9A

Tel: 042 763 301

E mail: opcina.klenovnik@vz.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr