30 travanj 2020

Poziv na dostavu ponude stručnog nadzora nad radovima dogradnje dječjeg vrtića Latica Klenovnik

POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA DOGRADNJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ˝LATICA˝ KLENOVNIK


Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8,42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12.stavku 1. toč.1. Zakona o javnoj nabavi (˝ Narodne novine˝ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave roba i usluga manju od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn, bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava)naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

NAZIV DATUM
poziv na dostavu ponude -vrtić.docx 5.5.2020.
Izjava o nekažnjavanju obrazac 3.docx 4.5.2020.
TROŠKOVNIK obrazac 2 - dogradnja vrtica.odt 4.5.2020.
Ponudbeni list obrazac 1- dogradnja vrtica.docx 4.5.2020.