6 ožujak 2017

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva", provedba tipa operacija 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva".

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura da 7.999 eura.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),

d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Aktivnosti prihvatljive za potporu su:

- kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU osim proizvoda ribarstva

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, 

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

- stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Potpora po korisniku iznosi 113.389,50 kuna, a sredstva javne potpore iznose ukupno 151.261.593,00 kuna.

Sve detaljne informacije: LAG sjeverozapad                                                            g. EMIL TKALEC - Tajnik                                                  tel. br. 042/494-304                                                            mob. br. 099/807-8060 

NAZIV DATUM