4 listopad 2019

4. Ponovljeni postupak javne nabave za radove rekonstrukcije mjesnog groblja u Klenovniku

    POZIV NA DOSTAVU PONUDE


Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB:80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Ova nabava provodi se u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, temeljem pravomoćne Odluke o odabiru projekta i konačne rang liste za Tip operacije 7.4., EBr: 74/09-18/08, BRs.: 100/04/2 od dana 27.03.2019. 

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji mjesnog groblja Klenovnik, k.č.br. 1987/2, k.o. Klenovnik, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji.

Rok za dostavu ponuda je 18. listopada 2019. godine, do 12:00 sati
NAZIV DATUM
Prilog br 3_Troškovnik.xlsx 4.10.2019.
Prilog br 2_Izjava o nekažnjavanju.docx 4.10.2019.
Prilog br 1_SITUACIJA-KLENOVNIK-ograda-Model.PDF 4.10.2019.
Obrazac br 2_Poziv za dostavu ponuda_mjesno groblje Klenovnik.docx 4.10.2019.