17 ožujak 2021

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK U 2021. GODINI

Općinski načelnik Općine Klenovnik objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klenovnik u 2021.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentom Općine Klenovnik, a koji se provode na području Općine Klenovnik.

Za navedeni Javni natječaj u proračunu Općina Klenovnik  je za 2021. godinu osigurala 138.000,00 kn.
Najniži iznos koji se može odobriti za projekte i programe iznosi 500,00 kn, a najviši iznos je 55.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 17. travanj 2021. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KLENOVNIK
KLENOVNIK 8
42244 KLENOVNIK
˝PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGA - NE OTVARAJ˝

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima možete preuzeti OVDJE.
NAZIV DATUM
Odluka o osnivanju povjerenstva.pdf 19.4.2021.
Natječaj udruge 2021.zip 17.3.2021.