1 travanj 2020

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA OPĆINE KLENOVNIK

 S obzirom na učestale upite vezano na izdavanje propusnica osobama koje imaju neki oblik poljoprivredne proizvodnje, ovim putem želimo sumirati trenutno važeće upute vezane uz izdavanje propusnica:
 1. Poljoprivrednim proizvođačima koji ne napuštaju mjesto prebivališta i stalnog boravka - propusnica nije potrebna.

 2. Poljoprivredne tvrtke, obrti i OPG-i u Registru poreznih obveznika (RPO) za sebe i svoje djelatnike za nužne gospodarske aktivnosti, dostavu robe i nabavu nužnog repromaterijala - propusnice si izdaju sami.

3. Manja obiteljska gospodarstva koja su upisana u Upisnik OPG-a, a koja nemaju zaposlenike i nisu u RPO, za kretanje nositelja i nužnih članova OPG-a (svi moraju biti prijavljeni u Upisnik) za rad izvan mjesta prebivališta - propusnicu mogu dobiti samo putem internet stranice Ministarstva poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/propusnice/ na kojoj ispunjavaju on-line zahtjev. Nakon obrade zahtjeva, propusnica se dobiva putem emaila i kao takva je važeća i u digitalnom obliku. 

4. Zahtjev na isti način, putem Ministarstva poljoprivrede, mogu podnijeti i pčelari koji su u evidenciji pčelara Hrvatskog pčelarskog saveza te pčelari koji su u upisniku OPG-a, a imaju registriran pčelinjak izvan mjesta prebivališta.

5. Svi ostali koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ne mogu dobiti propusnicu po osnovi obavljanja poljoprivrednih radova od strane Ministarstva poljoprivrede ili područnog ureda Ministarstva poljoprivrede.

6. Prema uputama Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, svi koji nemaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo za obavljanje poljoprivrednih radova, OPG-i koji nisu u sustavu PDV-a, nisu u RPO-u te nisu u upisniku OPG-a, a odlaze na lokacije izvan mjesta prebivališta, upućuju se lokalnom (gradskom ili općinskom) Stožeru civilne zaštite prema mjestu prebivališta.

 Propusnice se izdaju samo za najnužnije aktivnosti, presudne za održavanje poljoprivrednih površina, sukladno svim uputama Stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.  

NAZIV DATUM