22 srpanj 2019

Jednostavna nabava-izvanredno održavanje NC prema groblju Klenovnik

Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda

predmet nabave su radovi  izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste prema groblju u Klenovniku, koji obuhvaćaju pripremne radove, zemljane radove- donji postroj, cestovna odvodnja i gornji postroj, a sve po vrsti, kvaliteti i  količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim traženim uvjetima u Dokumentaciji.  Rok za dostavu ponuda je 06.08.2019. u 12,00 sati.

Traženu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu

NAZIV DATUM
Prijedlog ugovora o radovima_Klenovnik.docx 29.7.2019.
Obrazac 2_Poziv na dostavu ponuda.pdf 23.7.2019.
Situacija Klenovnik groblje.pdf 22.7.2019.
Prilog 1_Troskovnik.xls 22.7.2019.
Prilog 2_Izjava o nekažnjavanju.docx 22.7.2019.
Obrazac br 4_Ponudbeni list.docx 22.7.2019.
Obrazac br 3_Troškovnik.docx 22.7.2019.