7 travanj 2017

Javni poziv vlasnicima građevina u kojima se nalazi azbest


Pozivaju se svi vlasnici / korisnici građevina u kojima  se nalazi azbest (salonit ploče) s područja Općine Klenovnik da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16) radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest (salonit ploče), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, klijeti i slično), procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, zaključno do 15. lipnja 2017. godine, dostavom popunjenog Obrasca prijave objekta u kojima se nalazi azbest osobno u prostorijama Općine Klenovnik, Klenovnik 8, Klenovnik ili putem mail adrese komunalnog redara redarstvoklenovnik@gmail.com, svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 sati. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 042/352-070.

U privitku se nalazi Javni poziv i Obrazac prijave podataka o građevinama koje sadrže azbest. 

NAZIV DATUM
obrazac prijave azbest.docx 7.4.2017.
Javni poziv - azbest.PDF 7.4.2017.