14 lipanj 2021

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLENOVNIK

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLENOVNIK

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i Odluke načelnika Općine Klenovnik o raspisivanji javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klenovnik ( KLASA: 943-01/21-01/01, URBROJ: 2186/015-21-01, od dana 11. lipnja 2021.), općina Klenovnik raspisuje 

 NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU  OPĆINE                   KLENOVNIK

                                                I.

Predmet natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

 

1k.č.br. 732, 733 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 4190 katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA i PAŠNJAK pri Srednoselci, ukupne površine 1.538.00 m2, što za suvlasnički dio od 3/12 dijela nekretnine iznosi 384.5 m2

 

    Suvlasnički dio: 3/12

    Vrsta nekretnine: izvan građevinskog područja – poljoprivredno zemljište

 

    Početna kupoprodajna cijena: 1.100,00 kn

    Iznos jamčevine: 110,00 kn

 

 

2k.č.br. 812 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 5351 katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA pri Zdencu, ukupne  površine 1.349,00 m2, što za suvlasnički dio od 2/12 dijela nekretnine iznosi 674.5 m2

 

Suvlasnički dio: 1/2

Vrsta nekretnine: katastarska čestica k.č.br. 812 k.o. Klenovnik se djelomično nalazi unutar građevinskog područja (oranica-građevinski dio), a djelomično izvan građevinskog područja (oranica-poljoprivredni dio)

 

Početna kupoprodajna cijena: 3.400,00 kn

Iznos jamčevine: 340,00 kn

 

 

3k.č.br. 923, 924 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 5386 katastarske općine Klenovnik, u naravi  ORANICA I LIVADA Krč kod Šambara, ukupne površine  2219.00 m2,  što za suvlasnički dio od ¼ dijela  nekretnine iznosi 554.75 m2

 

Suvlasniči dio: 1/4

Vrsta nekretnineizvan građevinskog područja- poljoprivredno zemljište

 

Početna kupoprodajna cijena: 1.500,00 kn

Iznos jamčevine: 150,00 kn

 

4. k.č.br. 801 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 4190 katastarske općine Klenovnik, u naravi ŠUMA, PAŠNJAK kod Srednoselci, ukupne površine 5.226,00 m2, što za suvlasnički dio od  3/12 dijela nekretnine iznosi  1.306,5 m2

             

Suvlasnički dio: 3/12

Vrsta nekretnine: izvan građevinskog područja- poljoprivredno zemljište

 

Početna kupoprodajna cijena: 2.825,00 kn

Iznos jamčevine: 282,5 kn

 

5. k.č.br. 557 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 4190 katastarske općine Klenovnik, u naravi ŠUME I LIVADA, ukupne površine 5.924,00 m, što za suvlasnički dio od 3/12 dijela nekretnine iznosi 1481 m2

 

Suvlasnički dio: 3/12

Vrsta nekretnine: izvan građevinskog područja- poljoprivredno zemljište

 

Početna prodajna cijena: 3.375,00 kn

Iznos jamčevine: 337,5 kn

 

 

6k.č.br. 709/1 i 710 katastarske općine Klenovnik, upisana u zemljišnoknjižni uložak 5333 katastarske općine Klenovnik, u naravi VOĆNJAK, I DVOR, ukupne površine 1356.00 m2, što za suvlasnički dio od 3/12 dijela nekretnine iznosi 339 m2

 

Suvlasnički dio: 3/12

Vrsta nekretnine: katastarske čestice k.č.br. 709/1 i 710 k.o. Klenovnik nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja – voćnjak i dvor

 

 

Početna kupoprodajna cijena: 2.300,00 kn

Iznos jamčevine: 230,00 kn

       

7. k.č.br. 7449/45, 7449/41, 7449/33, 7449/32, 7449/31, 7449/30 katastarske općine Klenovnik, upisane u zemljišnoknjižni uložak 5226 katastarske općine Klenovnik, u naravi PAŠNJACI u Šarnicama, vlasnički dio 1/1

 

Vlasnički dio: 1/1

Vrsta nekretnine: izvan građevinskog područja – pašnjaci

 

 

Početna kupoprodajna cijena: 15.700,00 kn

Iznos jamčevine: 1.570,00 kn

 

8. k.č.br. 3914 katastarske općine Klenovnik, upisane u zemljišnoknjižni uložak  5369 katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA i PAŠNJAK Raven pri Hunjeti, ukupne površine 6344 m, što za suvlasnički dio od 4/24 iznosi 1.057,33 m2

 

Suvlasnički dio: 4/24

Vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište

 

Početna kupoprodajna cijena: 2.718,00 kn

Iznos jamčevine271,80 kn

 

9. k.č.br. 3912 katastarske općine Klenovnik, upisane u zemljišnoknjižni uložak 5409 katastarske općine Klenovnik , u naravi VOĆNJAK kod kuće, ukupne površine 1935 m2 , što za suvlasnički dio od ¼ iznosi 483,75 m2

 

Suvlasnički dio: 1 /4

Vrsta nekretninek.č.br. 3912 k.o. Klenovnik nalazi se unutar građevinskog područja naselja-izgrađeno-voćnjak

 

Početna kupoprodajna cijena: 3.150,00 kn

Iznos jamčevine: 315,00 kn

 

10. k.č.br. 3911 katastarske općine Klenovnik, upisane u zemljišnoknjižni uložak 5408 katastarske općine Klenovnik, u naravi ORANICA Jama, ukupne površine 6636 m, što za suvlasnički dio od ¼ iznosi 1.659,00 m2

 

Suvlasnički dio: 1/4

Vrsta nekretnine: izvan građevinskog područja -  poljoprivredno zemljište

 

Početna kupoprodajna cijena: 4.025,00 kn

Iznos jamčevine: 402,50 kn

 

11. k.č.br. 3896/2 katastarske općine Klenovnik, upisane u zemljišnoknjižni uložak 4303 katastarske općine Klenovnik, u naravi VOĆNJAK, ukupne površine 861 m2, što za suvlasnički dio od 1/2 iznosi 430,5 m2

 

Suvlasnički dio: 1/2  

Vrsta nekretninek.č.br. 3896/2 nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja  - voćnjak

 

Početna kupoprodajna cijena:2.800,00 kn

Iznos jamčevine: 280,00 kn

        

                                                      II.
Pisane ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom  ˝NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI˝  i adresom ponuditelja, te se dostavljaju na adresu: OPĆINA KLENOVNIK, KLENOVNIK 9A, 42244 KLENOVNIK ili se dostavljaju osobno na naznačenu adresu, najkasnije do 23. lipnja 2021. godine.

                                                     III.

Sve uvjete natječaja možete pronaći u dolje navedenom dokumentu.

NAZIV DATUM
natječaj za prodaju nekretnina 1.pdf 16.6.2021.