12 kolovoz 2019

Ponovljeni postupak jednostavne nabave-izvanredno održavanje NC prema groblju Klenovnik

Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda

predmet ponovljene nabave su radovi  izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste prema groblju u Klenovniku, koji obuhvaćaju pripremne radove, zemljane radove- donji postroj, cestovna odvodnja i gornji postroj, a sve po vrsti, kvaliteti i  količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim traženim uvjetima u Dokumentaciji.  Rok za dostavu ponuda je 19.08.2019. u 12,00 sati.

Traženu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu

NAZIV DATUM
Prilog 3_Prijedlog ugovora o radovima.docx 12.8.2019.
Situacija Klenovnik groblje.pdf 12.8.2019.
Obrazac br 2_Poziv za dostavu ponuda_mjesno groblje Klenovnik.docx 12.8.2019.
Obrazac br 4_Ponudbeni list.docx 12.8.2019.
Trosk Klenovnik cesta groblje cijene 2.xls 12.8.2019.
Prilog 2_Izjava o nekažnjavanju.docx 12.8.2019.