1 kolovoz 2017

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Ovim pozivom upisuju se djeca u program predškole za pedagošku godinu 2017/2018. rođena u razdoblju od 01. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine.

Potrebnu dokumentaciju i popunjenu prijavu koju mogu preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića roditelji trebaju dostaviti u Dječji vrtić najkasnije do 30. kolovoza 2017. godine.

Potrebni zahtjev za prijavu djeteta u program predškole također možete preuzeti u privitku.

NAZIV DATUM
Zahtjev za upis_predskole (1).doc 1.8.2017.
poziv za upis u program predškole (1).docx 1.8.2017.