24 lipanj 2020

REZULTATI NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK ZA 2020. GODINU

REZULTATI NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK ZA 2020. GODINU


Na temelju provedenog postupka temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klenovnik u 2020. godini (KLASA: 400-01/20-01/2, URBROJ: 2186/015-01-20-1 od 21. siječnja 2020. godine, dalje u tekstu: Javni natječaj), objavljenog na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Općine Klenovnik dana 21.01.2020., godine, odabiru se programi i projekti udruga koji u cijelosti udovoljavaju propisanim formalnim uvjetima Javnog natječaja, kriterijima za odabir programa/ projekata kojima se dodjeljuju financijske potpore za provedbu prijavljenih programa/projekata.


Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.

NAZIV DATUM
TABLICA ZA UDRUGE.docx 24.6.2020.
odluka za udruge.docx 24.6.2020.