21 srpanj 2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Klenovnik i članova Općinskog vijeća Općine Klenovnik održanih 16. svibnja 2021. godine


NAZIV DATUM
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Klenovnik 16. svibnja 2021.pdf 22.7.2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor načelnika Općine Klenovnik 16. svibnja 2021.pdf 22.7.2021.