19 lipanj 2019

Javna nabava za radove rekonstrukcije mjesnog groblja u Klenovniku

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Ova nabava provodi se u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, temeljem pravomoćne Odluke o odabiru projekata i Konačne rang liste za Tip operacije 7.4., EBr: 74/09-18/08 objavljene od strane Upravnog odbora LAG-a Sjeverozapad od dana 15.10.2018.

Premet nabave su radovi na rekonstrukciji mjesnog groblja Klenovnik, k.č.br. 1987/2, k.o. Klenovnik, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji.

NAZIV DATUM
Obavijest - poništenje.pdf 5.7.2019.
Prilog 1_TROSKOVNIK GROBLJE KLENOVNIK za objavu.xls 19.6.2019.
SITUACIJA-KLENOVNIK-ograda-Model.PDF 19.6.2019.
Prilog 2_Izjava o nekažnjavanju.docx 19.6.2019.
Obrazac br 4_Ponudbeni list.docx 19.6.2019.
Obrazac br 3_Troškovnik.docx 19.6.2019.
Obrazac br 2_Poziv na dostavu ponuda_Klenovnik.pdf 19.6.2019.
Odluka početak REKONSTRUKCIJA GROBLJE.pdf 19.6.2019.