10 svibanj 2019

Obavijest o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom na području Općine Klenovnik za razdoblje 2019.-2024.

Javni uvid i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom provodi se u razdoblju od 10.05.2019. godine do 10.06.2019. godine

Mišljenja primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana mogu se dati zaključno s danom 10.06.2019. godine, i to dostavom mišljenja, primjedbe ili prijedloga putem pošte preporučeno ili elektroničke pošte na sljedeću adresu:

  1. putem pošte na adresu: Općina Klenovnik, Klenovnik 9A, 42244 Klenovnik, s naznakom "Primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Klenovnik 2019.-2024." 
  2. elektroničkom poštom na adresu: opcina.klenovnik@vz.t-com.hr
  3. na stranici proracun.hr  
Nacrt Plana i Obavijest o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom na području Općine Klenovnik za razdoblje 2019. - 2024. godine možete preuzeti u privitku. 

NAZIV DATUM
Obavijest o svjetovanju s javnošću.PDF 9.5.2019.
PGO - opcina Klenovnik - 2019 za savjetovanje.pdf 9.5.2019.