25 veljača 2021

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik

Općina Klenovnik pokrenula je postupak 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik, te prije donošenja Odluke o izradi 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik, treba provesti postupak ocjene u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene predmetnog dokumenta na okoliš.

Odluku možete pročitati u nastavku:
NAZIV DATUM
Odluka o započinjanju postupka ocjene.pdf 25.2.2021.