13 kolovoz 2019

Ponovni postupak jednostavne nabave za radove rekonstrukcije mjesnog groblja u Klenovniku

                    POZIV NA DOSTAVU PONUDE


Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB:80034270503, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Ova nabava provodi se u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, temeljem pravomoćne Odluke o odabiru projekta i konačne rang liste za Tip operacije 7.4., EBr: 74/18/08 objavljene od strane Upravnog odbora LAG-a Sjeverozapad od dana 15.10.2018.

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji mjesnog groblja Klenovnik, k.č.br. 1987/2, k.o. Klenovnik, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji.

Rok za dostavu ponuda je 27. kolovoz 2019. godine, do 12:00 sati
NAZIV DATUM
SITUACIJA-KLENOVNIK-ograda-Model.pdf 13.8.2019.
Prilog 2_Izjava o nekažnjavanju.docx 13.8.2019.
Prilog 1_TROSKOVNIK GROBLJE KLENOVNIK.xls 13.8.2019.
Obrazac br 2_Mjesno groblje Klenovnik_3 ponovljeni poziv.pdf 13.8.2019.
Obrazac br 4_Ponudbeni list.docx 13.8.2019.
Obrazac br 3_Troškovnik (1).docx 13.8.2019.