6 srpanj 2020

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku UP.02.1.1.13.0042, u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ te članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18), gradonačelnik Grada Lepoglave dana 3. srpnja 2020.g. raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku“

 

Grad Lepoglava raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku“ radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci

Broj radnika koji se traži  i mjesto rada: 5 radnica na području Grada Lepoglave i 1 radnica na području Općine Klenovnik

Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica i paketa osnovnih životnih i higijenskih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka žena će pružati uslugu potpore za 7 krajnjih korisnika.

Krajnji korisnici:  starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe

Na ovaj oglas mogu se prijaviti:

-nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na teže zapošljive skupine: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, beskućnice, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

- s prebivalištem u Gradu Lepoglavi

- s prebivalištem u Općini Klenovnik

Uz prijavu na oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

  • Životopis
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
  • Presliku osobne iskaznice
  • Dokaz o završenoj školi odnosno obrazovanju (preslika svjedodžbe)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
  • Dokaz pripadnosti ciljnoj skupini

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. 

Ovaj oglas objavit će se na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim stranicama Grada Lepoglave i Općine Klenovnik.

Rok za podnošenje prijava je deset (5) dana od dana objave ovog oglasa, odnosno zaključno do  13. srpnja 2020. do 12:00 h.

Prijave se podnose osobnim dolaskom na adresu poslodavca Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na oglas za „Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku.“

Po ocjenjivanju pristiglih prijava, podnositeljice prijava koje udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa bit će obaviještene o točnom vremenu provođenja testiranja koje će se održati dana 15. srpnja 2020.g. u prostorijama Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava.

Poslodavac: GRAD LEPOGLAVA

Kontakt:      osobni dolazak: Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

 

 

NAZIV DATUM
Oglas za radno mjesto_03 07 2020.docx 6.7.2020.