31 siječanj 2020

Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida


Dana 08.02.2020. godine Općina Klenovnik organizira dopunsku izobrazbu za korištenje pesticida, stoga Vas pozivamo da dođete u 16,00 sati u Osnovnu školu Klenovnik.

Cijena 150,00 kuna za polaznike koji već posjeduju iskaznicu,  za nove polaznike 370,00 kuna.

Plačanje edukacije (cijena tečaja, trošak polaganja ispita, trošak izrade iskaznice) plačate na samoj izobrazbi.

Na izobrazbu donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju (staru iskaznicu) i presliku osobne iskaznice.

NAZIV DATUM
PLAKAT.pdf 31.1.2020.