5 studeni 2018

Edukacija građana o gospodarenju otpadom

Pozivaju se svi mještani Općine Klenovnik da u petak, 09. studenog 2018. godine dođu na javnu tribinu u sklopu projekta "Kam se koje smeće meće" cilj tribine je edukacija stanovništva o pravilima i propisima kojih se trebaju pridržavati u kućanstvima po pitanju gospodarenja otpadom kako bi izbjegli kazne i sankcije. Građani će moći postavljati pitanja i dobiti sve relevantne informacije oko razvrstavanja otpada. Javna tribina održat će se u prostorijama Osnovne škole u Klenovniku s početkom u 18:00 h.


NAZIV DATUM