13 veljača 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - SANACIJA KLIZIŠTA


Naručitelj, Općina Klenovnik, Klenovnik 8, 42244 Klenovnik, OIB: 80034270503, upućuje poziv na dostavu ponuda.

Ova nabava provodi se u predmetu izvođenje radova na sanaciji klizišta u Dubravcu.

Predmet nabave su radovi na sanaciji klizišta - izrada potpornog zida, k.č.br. 1335, 1336/2, 1430, 1515, k.o. Klenovnik, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, te ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji.


Rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2020. godine do 12:00 sati


NAZIV DATUM
Poziv na dostavu ponude.docx 13.2.2020.
OBRAZAC BR.4. PONUDBENI LIST.docx 13.2.2020.
OBRAZAC BR.3. TROŠKOVNIK.docx 13.2.2020.
Kopija TROŠKOVNIK Sanacija klizišta Dubravec - ponudbeni popunjeni.xls 13.2.2020.
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.docx 13.2.2020.
prijedlog ugovora-sanacija klizišta.docx 13.2.2020.