30 ožujak 2022

Javni poziv za dostavu ponuda za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a pozvalo je sve vlasnike stambenih jedinica (privatnih kuća, stanova), koji bi ih htjeli ustupiti za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, da se što prije jave lokalnim stožerima civilne zaštite, konkretno Stožeru civilne zaštite Općine Klenovnik.

Svi vlasnici koji žele pružiti utočište izbjeglim građanima Ukrajine trebaju ispuniti Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“, koji je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice, te ga predati Stožeru civilne zaštite Općine Klenovnik, Klenovnik 8, u prostorijama Općine Klenovnik.

Obrazac se nalazi u prilogu ovoga teksta.

Uz obrazac, vlasnik treba priložiti i dokaz o vlasništvu stambene jedinice i to: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel). Ako se radi o više suvlasnika, potrebno je pribaviti i njihove izjave za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Nakon zaprimljenog zahtjeva, Stožer će u najkraćem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice te utvrditi vjerodostojnost ponude.

Napominjemo da će svi vlasnici, koji za potrebe smještaja raseljenih osoba ustupe svoj stambeni prostor, od države ostvariti pravo na nadoknadu troškova. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_439.html

Sve dodatne informacije u Stožeru civilne zaštite Općine Klenovnik, tel. 099 691 1786.

POVEZANI DOKUMENTI:

NAZIV DATUM
Obrazac-pojedinacni-smjestaj2022.pdf 30.3.2022.
Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.pdf 30.3.2022.