14 rujan 2020

Informacije o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Klenovnik za razdoblje 2020. do 2030.

Informacije o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Klenovnik za razdoblje 2020. do 2030.

Načelnik Općine Klenovnik donio je 14. rujna 2020. godine Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Klenovnik za razdoblje 2020. do 2030.


Postupak se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša (˝NN˝ br 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (˝NN˝ br. 3/17) te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (˝NN˝ br. 64/08).

Odluku se nalazi OVDJE
NAZIV DATUM
strategija razvoja-odluka.pdf 14.9.2020.