6 ožujak 2020

Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticidaIzobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida


Dana 18.03.2020. godine Općina Klenovnik ponovno organizira dopunsku izobrazbu za korištenje pesticida, pozivamo Vas da dođete u 18,00 sati u prostorije Vatrogasnog doma Klenovnik.

Cijena 150,00 kuna za polaznike koji već posjeduju iskaznicu, za nove polaznike 370,00 kuna.

Plaćanje edukacije (cijena tečaja, trošak polaganja ispita, trošak izrade iskaznice) plaćate na samoj izobrazbi.

Na izobrazbu donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju (staru iskaznicu) i presliku osobne iskaznice.

NAZIV DATUM
IZOBRAZBA PESTICIDI.PDF 6.3.2020.