13 travanj 2021

POZIV GRAĐANIMA OPĆINE KLENOVNIK DA OD DANAS PA DO 15. 04. PRIJAVE ŠTETE OD MRAZA NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA


Pozivaju se svi mještani Općine Klenovnik na čijim je poljoprivrednim kulturama  nastala šteta uslijed niskih temperatura i snijega koji su zabilježeni na području Općine Klenovnik od dana 07. travnja 2021. godine, da se jave u Općinu Klenovnik radi prijave nastale štete.

Poznato je da je u prethodnom tjednu došlo do pojave mraza na području cijele Varaždinske županije, pa tako i na području Općine Klenovnik, stoga se pozivaju mještani Općine  da prijave štetu kako bi se moglo utvrditi postojanje uvjeta nužnih za podnošenje prijedloga za proglašenje prirodne nepogode za područje Općine Klenovnik.

 

Prijave se primaju do 15. travnja 2021. godine najkasnije do 12 h na broj telefona 042/ 763-301

NAZIV DATUM