23 srpanj 2019

Odluka o poništenju postupka Jednostavne nabave

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi Odluka o poništenju je Rekonstrukcija mjesnog groblja Klenovnik, 

cjelokupna obavijest o poništenju postupku jednostavne nabave nalazi se u privitku

NAZIV DATUM
Scan - Poništenje natječaja za rekonstrukciju groblja.pdf 23.7.2019.