17 listopad 2020

NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Od danas su na području Varaždinske županije na snazi nove epidemiološke mjere, a koje uključuje sljedeće preporuke:

1. javna događanja, priredbe, manifestacije i ostala društvena okupljanja smiju se održavati jedino uz pridržavanje svih općih i posebnih preporuka i uputa HZJZ-a

2. na svadbenim obredima i svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

3. na ostalim privatnim događanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 20 osoba

4.preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organiziran putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

5. zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne izvan prostora objekata i dvorišta

6. posjete pokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su isključivo u dvorištu objekta, a mogu trajati najviše 30 min

7. posjete nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopuštene su u zatvorenim prostorima domova, najviše 15 minuta, a istovremeno može biti samo jedna osoba

#ostanimoodgovorni


NAZIV DATUM