20 studeni 2020

PLAN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE KLENOVNIK ZA 2021. GODINU

Općina Klenovnik je provela postupak dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na svom području, a nakon provedenog postupka odabran je ovlašteni koncesionar. Ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Klenovnik je DIMAX d.o.o.


Plan obavljanja dimnjačarskih usluga nalazi se u prilogu

NAZIV DATUM
plan obavljanja dimnjačarskih usluga.pdf 20.11.2020.