Test objava

25.1.2017.

ova test objava
Najnovije vijesti

30.4.2021.

Objava zbirnih lista pravovaljanih kandidatura za načelnika općine Klenovnik

30.4.2021.

Objava zbirnih lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća općine Klenovnik

26.4.2021.

Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Općine Klenovnik za 2021. godinu