16 srpanj 2020
Objavio Admin

PLAN RAZVOJA OPĆINE KLENOVNIK

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana razvoja Općine Klenvonik na okolišNAZIV DATUM
Koordinator.pdf 16.07.2020
Pokretanje procjene utjecaja na okoliš.pdf 16.07.2020