12 siječanj 2022
Objavio Admin

REGISTAR ODLUKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Klikom na poveznicu možete pogledati Odluke iz 2021. godine

  • Izmjena Odluke o popisu nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik  (SVVZ 6/21)
  • Izmjena Odluke o popisu nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik (SVVZ 17/21)
  • Suglasnost na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Klenovnik (SVVZ 21/21)
  • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klenovnik u 2021. godini (SVVZ 32/21)
  • Izmjena Odluke o popisu  nerazvrstanih cesta u Općini Klenovnik (SVVZ 65/21)
  • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klenovnik (SVVZ 82/21)
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine Klenovnik za 2021. godinu (SVVZ 82/21)


NAZIV DATUM
svvz621.pdf 12.01.2022
svvz1721.pdf 12.01.2022
svvz2121.pdf 12.01.2022
svvz3221.pdf 12.01.2022
svvz6521.pdf 12.01.2022
svvz8221.pdf 12.01.2022